Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều SRK/SRC13YL-S5