Điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều SRK/SRC10YL-S5