Điều Hòa Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 17.000BTU - SRK45ZSPS-S5