Điều Hòa Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 12.000BTU - SRK35ZSPS-S5