Điều Hòa Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 8.800BTU SRK/SRC25ZMP-S5