Điều Hòa Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 15.000BTU - SRK/SRC45ZMP-S5