Điều Hòa Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 11.000BTU - SRK/SRC35ZMP-S5