Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 25.000BTU (SRK/SRC25CSS-S5)